MWA League 2021

==> Click here to read Rules and Regulations.
==> Click here to read more information.

2021 Quarter 1 (01st Jan 2021 ~ 11th Feb 2021)

Division A

# Name Rank DP Win Lose Forfeit Win %
1. Leong Chee Weng 5D 325 0 0 0 0%
2. Chung Chun Chen 4D 300 0 0 0 0%
3. Lee Shou Kai 4D 300 0 0 0 0%
4. Lee Shou Wei 4D 300 0 0 0 0%
5. Low Rea Qiu 3D 275 0 0 0 0%
6. Liaw Kang Yi 3D 275 0 0 0 0%

Division B

# Name Rank DP Win Lose Forfeit Win %
1. Lo Wei Haw 3D 275 0 0 0 0%
2. Chow Ming Hun 3D 275 0 0 0 0%
3. Lee Shou Xuan 3D 275 0 0 0 0%
4. Wong Jing Kai 1D 225 0 0 0 0%
5. Kong Shiun Yung 1D 225 0 0 0 0%
6. Tay Kong Yu 1D 225 0 0 0 0%

Division C

# Name Rank DP Win Lose Forfeit Win %
1. Chang Xin 1D 225 0 0 0 0%
2. Teh Wei Jie 1D 225 0 0 0 0%
3. Choo Jia Chau 1k 200 0 0 0 0%
4. Tang Kok Thai 3k 150 0 0 0 0%
5. Chin Jun Shen 3k 150 0 0 0 0%
6. Khoo Jia Ming 3k 150 0 0 0 0%
7. Jeremey Lim Zeng Yuan 4k 125 0 0 0 0%

Division D

# Name Rank DP Win Lose Forfeit Win %
1. Benson Choo Jhun Jhin 4k 125 0 0 0 0%
2. Yong Kit Yee 5k 100 0 0 0 0%
3. Bryan Woo Chen Keong 5k 100 0 0 0 0%
4. Anthony Mook Chong Loong 5k 100 0 0 0 0%
5. Loh Wei Quan 5k 100 0 0 0 0%
6. Ngai Yin Heng 6k 75 0 0 0 0%
7. Shingo Ikuta 7k 50 0 0 0 0%

Division Name Name Time Record
A Leong Chee Weng VS Chung Chun Chen 08th Jan 2020
8:00 PM
A Lee Shou Kai VS Liaw Kang Yi 08th Jan 2020
8:00 PM
A Lee Shou Wei VS Low Rea Qiu 08th Jan 2020
8:00 PM
B Lo Wei Haw VS Chow Ming Hun 08th Jan 2020
8:00 PM
B Lee Shou Xuan VS Tay Kong Yu 08th Jan 2020
8:00 PM
B Wong Jing Kai VS Kong Shiun Yung 08th Jan 2020
8:00 PM
C Chang Xin VS Khoo Jia Ming 08th Jan 2020
8:00 PM
C Teh Wei Jie VS Chin Jun Shen 08th Jan 2020
8:00 PM
C Choo Jia Chau VS Tang Kok Thai 08th Jan 2020
8:00 PM
C Bye Player : Jeremey Lim Zheng Yuan
D Benson Choo Jhun Jhin VS Ngai Yin Heng 08th Jan 2020
8:00 PM
D Yong Kit Yee VS Loh Wei Quan 08th Jan 2020
8:00 PM
D Bryan Woo Chen Keong VS Anthony Mook Chong Loong 08th Jan 2020
8:00 PM
D Bye Player : Shingo Ikuta

Source: Drake Chung
Last updated on 29th December 2020 by Kit Yee.