Tag Archives: MWOC 2019

The 9th Malaysia Weiqi Open Championship 2019 – Final Results

Opening Ceremony

Open Group Winners

Open Group – International Category – Top 8

  1. Zhang Kun Feng – Champion
  2. Fang Can – 1st Runner up
  3. Li Zhi Gang – 2nd Runner up
  4. Guan Tao
  5. Liu Shi Ze
  6. Yan Hai Tao
  7. Qi Xiao Chen
  8. Zhu Mo Yu

Open Group – Malaysia Category – Top 8

  1. Chong Wei Quan – Champion
  2. Wynes Leong – 1st Runner up
  3. Lee Shou Wei – 2nd Runner up
  4. Cheng Khai Yong
  5. Lee Shou Xuan
  6. Chung Chun Chen
  7. Lo Wei Haw
  8. Tay Kong Yu

Open Group – Youth (Under 15) Category – Top 3

  1. Liu Shi Ze – Champion
  2. Sun Yi Xi – 1st Runner up
  3. Lee Shou Wei – 2nd Runner up

High Kyu Winners

  1. Yong Qing – Champion
  2. Goh Gan Wei – 1st Runner up
  3. Wong Jing Kai – 2nd Runner up
  4. Owen Lo Chen Yeh
  5. Cheng Qing Xiang
  6. Chan Yee Shun
  7. Chin Jun Shen
  8. Chin Jun Han

The top 3 winners Yong Qing, Goh Gan Wei, and Wong Jing Kai will be promoted to 1-Dan and compete in Open Group next year.

Intermediate Kyu Winners

  1. Gary Foong Zhi Syue – Champion
  2. Chen Hung Kim – 1st Runner up
  3. Ng Jia Jun – 2nd Runner up
  4. Lim Jien Hong
  5. Mok Zhang Jing
  6. Tan Yuan Wei
  7. Hu Ley Yee
  8. Chin Kar Lok

The top 8 winners in Intermediate Kyu will be promoted to 9-Kyu and compete in High Kyu Group next year.

Low Kyu Top 10

  1. Hong Rui Sheng – Champion
  2. Chan Ming Liang – 1st Runner up
  3. Lo Ze Shawn – 2nd Runner up
  4. Gan Yew Jun
  5. On Yu Xiang
  6. Goh Han Yuan
  7. Tan Jo Yeen
  8. Ng Yi Ron
  9. Wong Jia Hui
  10. Dhanendren A/L Raj
  11. Tan Kai Yang
  12. Toh Zhuan Ley
  13. Cheong Kah Wai
  14. Geh Zhi Khai
  15. Yap Hen Yee
  16. Benson Choo Jhun J
    Tham Jing Lin (2 x 16th winners)

The top 16 winners in Low Kyu will be promoted to 15-Kyu and compete in Intermediate Kyu Group next year.

University Group Result

  1. Yong Kit Yee – Champion
  2. Loh Wei Quan – 1st Runner up
  3. Chow Min Hun – 2nd Runner up
  4. Ling Siu Fai
  5. Ng Kuan Aeng
  6. Kong Shiun Yung
  7. Koh Wan Hui
  8. Tham Kah Sheng
  9. Lee Jia Yi