The 9th Malaysia Weiqi Open Championship 2019 – Final Results

Opening Ceremony

Open Group Winners

Open Group – International Category – Top 8

 1. Zhang Kun Feng – Champion
 2. Fang Can – 1st Runner up
 3. Li Zhi Gang – 2nd Runner up
 4. Guan Tao
 5. Liu Shi Ze
 6. Yan Hai Tao
 7. Qi Xiao Chen
 8. Zhu Mo Yu

Open Group – Malaysia Category – Top 8

 1. Chong Wei Quan – Champion
 2. Wynes Leong – 1st Runner up
 3. Lee Shou Wei – 2nd Runner up
 4. Cheng Khai Yong
 5. Lee Shou Xuan
 6. Chung Chun Chen
 7. Lo Wei Haw
 8. Tay Kong Yu

Open Group – Youth (Under 15) Category – Top 3

 1. Liu Shi Ze – Champion
 2. Sun Yi Xi – 1st Runner up
 3. Lee Shou Wei – 2nd Runner up

High Kyu Winners

 1. Yong Qing – Champion
 2. Goh Gan Wei – 1st Runner up
 3. Wong Jing Kai – 2nd Runner up
 4. Owen Lo Chen Yeh
 5. Cheng Qing Xiang
 6. Chan Yee Shun
 7. Chin Jun Shen
 8. Chin Jun Han

The top 3 winners Yong Qing, Goh Gan Wei, and Wong Jing Kai will be promoted to 1-Dan and compete in Open Group next year.

Intermediate Kyu Winners

 1. Gary Foong Zhi Syue – Champion
 2. Chen Hung Kim – 1st Runner up
 3. Ng Jia Jun – 2nd Runner up
 4. Lim Jien Hong
 5. Mok Zhang Jing
 6. Tan Yuan Wei
 7. Hu Ley Yee
 8. Chin Kar Lok

The top 8 winners in Intermediate Kyu will be promoted to 9-Kyu and compete in High Kyu Group next year.

Low Kyu Top 10

 1. Hong Rui Sheng – Champion
 2. Chan Ming Liang – 1st Runner up
 3. Lo Ze Shawn – 2nd Runner up
 4. Gan Yew Jun
 5. On Yu Xiang
 6. Goh Han Yuan
 7. Tan Jo Yeen
 8. Ng Yi Ron
 9. Wong Jia Hui
 10. Dhanendren A/L Raj
 11. Tan Kai Yang
 12. Toh Zhuan Ley
 13. Cheong Kah Wai
 14. Geh Zhi Khai
 15. Yap Hen Yee
 16. Benson Choo Jhun J
  Tham Jing Lin (2 x 16th winners)

The top 16 winners in Low Kyu will be promoted to 15-Kyu and compete in Intermediate Kyu Group next year.

University Group Result

 1. Yong Kit Yee – Champion
 2. Loh Wei Quan – 1st Runner up
 3. Chow Min Hun – 2nd Runner up
 4. Ling Siu Fai
 5. Ng Kuan Aeng
 6. Kong Shiun Yung
 7. Koh Wan Hui
 8. Tham Kah Sheng
 9. Lee Jia Yi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.